Z jednání výboru SDH a OV 24.4.2019

Strejček | 28.03.2019

Na společné schůzce jsme se vzájemně informovali o problémech a plánech. SDH i OV se chtějí vzájemně podporovat ve zlepšování podmínek života v obci a v aktivitách pro občany. Výbor SDH po diskusi jednomyslně odhlasoval: BRIGÁDU úklid okolo rybníka a návsi dne 13.4.; RYBÁŘSKÉ ZÁVODY dne 27.4. od 14:00, příprava od 9:00; úklid a dojezd pro máj 28.4. čas si domluvíme na RZ, 30.4. Májka s fotbálkem, 15.6. od 14:00 zajišťujeme občerstvení a parkoviště na akci ,, Svatá Anna pro varhany". K tomuto bodu chci dodat, že příspěvek našeho SDH bude záviset na zisku ze stánků, max. výše je však stanovena. Poslední bod. V letošním roce pomůžeme zajistit 1.12. Svěcení věnců a to i finančně. Proto budeme žádat grant od obce na hudební produkci a propagaci.

Přidat nový příspěvek