Z výboru SDH 10.3. 2020

Strejček | 15.03.2020

Výbor SDH se sešel v klubovně aby projednal několik věcí. Jednou z nich je odkup dodávky od P. Britvíka a následné stanovení podmínek provozu. Dále se výbor usnesl odeslat doporučený dopis J. Tesařovi st. i J. Tešařovi ml. jako poslední možnost urovnání členství. Budeme nadále žádat granty a dotace od MěÚ H. Týn na MDD, Memoriál a zábavné odpoledne, pro sportovní tým i na Advent.
Dále jsme se dohodli na podání žádosti na nový dopravní automobil i na rožšíření skladovacích prostor naší hasičárny.
Další bod, rybářské závody. Bohužel, ač to dnes nevypadá na jejich uskutečnění, příprava probíhá, 4. dubna zkusíme aspoň uklidit okolí rybníka a budeme doufat, že 14.4. 20 přivítáme množství rybářů.
Od města jsme dostali povolení k nákupu dvou vycházkových uniforem. Výbor se rozhodl, že jednu přidělí starostovi a druhou j. Britvíkovi, jako zamýšlenému hlavnímu rozhodčímu.
Aktuálně můžeme jen doufat, že všichni naši členové budou zodpovědní k sobě i ostatním. Budeme dodržovat nařízení bezpečnostní rady státu a budeme věřit, že se vše brzo obrátí k normálu.

Přidat nový příspěvek