V současnosti se sbor věnuje zejména hasičskému sportu. Vše začalo před lety,kdy jsme se rozhodli reprezentovat Horní Metelsko v požárním sportu i mimo okrsek. Dnes už každý zná ,, Růžové pantery z H. Metelska ‘‘, kteří brázdí soutěže v celém Plzeňském kraji. Jsme účastníky hasičské ligy ,, O pohár Hořiny ‘‘ a zakladatelem Chodské noční hasičské ligy.

Nynějším starostou sboru je p. Roman Muller. Sbor čítá 44 členů ( 34 mužů a 10 žen ).
 
Něco k historii sboru:
 
Založení hasičského sboru v Horním Metelsku se traduje v roce 1946. V hostinci ,, U Valentů ‘‘ za přítomnosti 8 přihlášených členů.
V srpnu 1946 projednávají členové místního národního výboru pořízení hasičské stříkačky pro nově založený sbor.

Dle pamětní knihy Františka Poláka, byl zařazen v roce 1947 hasičský sbor do 6. Okrsku spolu s Dolním Metelskem, Křakovem, Miřkovem atd. Požární sbor zasahoval dle vlastních poznámek do roku 1985 celkem u 8 požárů.

Hasiči pomáhali v obci při budování kanalizace, vodovodu a v roce 1976 si v akci ,, Z ‘‘ vybudovali novou hasičskou zbrojnici a společenskou místnost.

 

 

.....

Zapůjčení stanu

19.03.2019 23:32

Podpora

Město Horšovský Týn

27.07.2020 09:52

Hasičskému sportu 

se věnujeme s podporou 

Města Horšovský týn.

www.horsovskytyn.cz/